Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Webinaru

 

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Koczorowska-Pichto („Organizator”).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail halo@szczurnik.pl.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Organizator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem Webinaru (podstawą prawną przetwarzania danych jest działanie niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO*).

Organizator będzie również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozliczeń podatkowych (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora, tj. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z ustawą o rachunkowości) oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Organizatora, którym jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Organizator będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności finansowo-księgowe, informatyczne, np. dostawcom usług IT, w tym ClickMeeting sp. z o.o. Taki podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Organizator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia Webinaru oraz jego rozliczenia, a wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  • prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, 

  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

  • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do przeniesienia danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany masz prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych.  

Prawo do wniesienia sprzeciwu 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację.  

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Organizatorem (dane kontaktowe Organizatora powyżej). 

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyś wziął udział w Webinarze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Webinarze.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl